DEN VÁLEČNÝCH VETERÁ

11. 11. 2022

Podpořte nejen válečné veterány, ale i další, kteří za nás slouží, tedy těžce zraněné hasiče, záchranáře a policisty

Komu se pomáhá

separator
Intenzivní rehabilitační programy, léčba kmenovými buňkami, invalidní vozíky, pomoc s přebudováním bydlení na bezbariérové – a mnoho dalšího děláme pro ty, kteří za nás sloužili a kteří teď na oplátku potřebují naši pomoc. Všechny prostředky, které od vás – příznivců a podporovatelů – obdržíme, jsou použity právě na takovou pomoc. I ten sebemenší příspěvek najde svého vlastníka, který obvykle hledá chuť a energii do nové životní etapy. Pomáháme novodobým válečným veteránům, hasičům, policistům, ale také jejich rodinným příslušníkům. Pomáhejte s námi konkrétním lidem a konkrétním osudům.
separator

Prap. David Píša​

Válečný veterán
Mise: Kosovo, Bosna
20 let odslouženo v AČR
Ženatý: 2 děti
Praporčík Píša je v současné době v invalidním důchodu III. stupeň , (roztroušená skleróza po druhém očkování do mise). Bohužel se může pohybovat už jen za pomoci holí a to na menší vzdálenosti nebo na invalidním vozíku. Plánujeme pro něj v zahraničí specializovanou léčbu kmenovými buňkami s následnou rehabilitací v hodnotě bezmála 500tis. Kč.

Jakub Jelínek

Jakubův tatínek, prap. Ing. Tomáš Jelínek, je válečný veterán, který se zúčastnil několika zahraničních operací a nasazení na území republiky v rámci IZS. Jeden večer změnil nejen v Jakubově životě vše. Jakub byl bezdůvodně napaden a po úderu pěstí v bezvědomí nekontrolovaně upadl a uhodil se do hlavy. Šance na přežití – jedno procento. Navzdory velmi nepříznivým lékařským prognózám začal Jakub pomalu nabývat vědomí, hýbat prsty pravé ruky a hlavou a komunikovat. Nadační fond REGI Base I. zajistil Jakubovi rehabilitaci v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Díky speciálnímu programu, který je určen právě pacientům se získaným poškozením mozku, Jakub mluví, sám se posadí, napije i nají. Zásluha je to především paní primářky i všech fyzioterapeutů, kteří se Jakubovi věnovali na sto procent a pomohli mu vrátit se zpět do života. Mimochodem, po nástupu do ústavu vážil Jakub 42 kg, nyní má 56 kg, a je tak schopen zvládat větší zátěž při cvičení. Pomozte Jakubovi v jeho zázračném pokroku a v návratu do běžného života.

kpt. Ing. Petr Němec

Válečný veterán
Mise: Irák
Vojenská policie velitelství
15 let odslouženo v AČR
Ženatý: 4 děti

Kpt. Němec má desetiletou dceru Barboru s diagnózou DMO (dětská mozková obrna). Nepohyblivá, na vozíčku. Barborka se narodila o 3 měsíce dříve, při porodu došlo k resuscitaci a později diagnostikována DMO. Válečný veterán, kapitán Němec se účastnil několika misí v Iráku a v současnosti je stále v aktivní službě. Požádal nás o příspěvek na intenzivní rehabilitaci v AXONU, možnost kmenových buněk. Vše cca 800tis. Kč.

Štábní rotmistr Hynek Vyšohlíd

Válečný veterán
KFOR – červen – listopad 2001
Enduring Freedom IRÁK – březen-září 2002
Enduring Freedom IRÁK – leden-červen 2003

Bohužel jsem 16.10.2017 při pomoci kamarádovi v lese měl úraz hlavy, kdy na mě spadla část stromu, stalo se to v Jedlové u obce Jiřetín pod Jedlovou. Po převozu do nemocnice v Liberci jsem byl 12 dní v bezvědomí. Poté nasledovaly další operace, kdy doufám že poslední proběhla 18.12.2018.

Po úraze jsem se učil znovu chodit, mluvit, s tím se peru dodnes i když se to postupně zlepšuje, ale pravou půlku těla mám z velké části ochrnutou. Potřebuje motomed, distančni rehabilitační STORK 2.0 kufr na cvičení z domova, možná léčba kmenových buněk – vše cca 600tis. Kč.

Kpt. Luboš Rous

Válečný veterán
Velitel 2. technického roje 241. dopravní letky Mise v Bosně
25 let odslouženo v AČR

Slouží na vojenském letišti 24. základny dopravního letectva Praha Kbely. V říjnu 2019 utrpěl při dopravní nehodě těžký úraz s poškozením míchy v oblasti hrudní páteře s diagnózou paraplegie.

V současnosti potřebuje zakoupit nový speciálně upravený vůz SEAT Alhambra pro ruční ovládání a snadnější naložení/vyložení vozíku z důvodu nefunkčních břišních svalů.
Díky službě u AČR, disciplíně, výcviku k dobré fyzické kondici věří, že se vrátí zpět do běžného života a mohl by nastoupit, již ne jako aktivní voják, ale jako občanský zaměstnanec na 24. základnu dopravní letky Kbely.

Potřebuje novinku na trhu mobilní vertikalizační zařízení Tek Robotic Mobilization Device z Francie + handbike, vše za cca 800tis. Kč.

pprap. Bc. Zdeněk Čtvrtníček

Válečný veterán
hodnost podpraporčík ve funkci technik na protitankové rotě u útvaru Benešov u Prahy (VÚ 1824)
MUSADO instruktor I. stupeň

2001 – 1. místo ve výročním fyzickém přezkoušení VÚ 1824

2000 a 2001 půlroční mise SFOR, bývalá Jugoslávie

2002 – úraz při autoneodě na místě spolujezdce, těžké poranění krční páteře – ochrnutí od krku dolů s částečnou hybností horních končetin, upoután na invalidní vozík

2007-2010 – Mezinárodní vztahy a evropská studia – bakalářské studium, Metropolitní univerzita Praha

2011 – odjezd do Indie za léčbou a poznáním

2011 – intenzivnější zájem o grafiku – samostudium

2011 – samostudium hindštiny

2019 – plynulá komunikace (pokročilý)

2011 – 2019 pravidelné návštěvy Indie

2019 – grafik freelancer (logotvorba, tiskoviny, bannery…)

Chtěl by absolvovat druhou terapii kmenovými buňkami a nove vozidlo na převoz , vše cca 1,1 mil. Kč.

rotný Stanislav Kubík

Rotný Stanislav Kubík po ukončením základní vojenské služby se stal vojákem z povolání. Sloužil v Pardubicích na letišti jako řidič spojař + specializace i jako chemicky pozorovatel. Po sedmi letech v armádě, těsně před nasazením na zahraniční misi utrpěl fatální zranění páteře a zůstal od krku dolu ochrnutý. Postupem času se mu díky rehabilitaci podařilo velmi omezeně rozhýbat horní končetiny. Nadační fond REGI Base pravidelně přispívá na jeho osobního asistenta, jelikož současný stav zajišťoval péči pouze na cca 6 hodin denně což vzhledem k danému postižení není zcela dostačující.


plk. Ing. Bohdan Kubice

V červnu loňského roku postihl plk. Kubiceho těžký akutní mozkový infarkt. Tím začal boj o jeho život, a především o důstojnost a péči, kterou si bezesporu zaslouží. Velkou oporu má celou dobu ve své manželce Vladimíře, díky které se také dostal do péče Nadačního fondu REGI Base I. Vladimíra dělala vše pro to, aby byl její manžel léčen výhradně v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Bohužel podle zdejších lékařů byl plk. Kubica v podstatě ležící mrtvolou, a tak ho jednoho dne nechali bez vědomí Vladimíry, která je zároveň jeho opatrovníkem, převézt do nemocnice v Písku. Tam se mu však nedostávalo té správné péče – rehabilitace neprobíhaly, kvůli nedostatečné hygieně dostal záněty. Právě kvůli těmto chybám se jeho stav zhoršil natolik, že je nyní upoután na invalidní vozík, ochrnutý na půl těla včetně mluvidel, a tedy plně závislý na péči své oddané manželky.
Ani jeden však neztrácejí víru a naději. A právě proto také kontaktovali náš nadační fond. Na Neurorehabilitační klinice AXON podstoupil plk. Kubica měsíční terapii za 140 000 Kč. Jedná se o intenzivní léčbu 4 hodiny denně s použitím nejmodernějších přístrojů a za přítomnosti dvou fyzioterapeutů.
První měsíc zaplatili z rodinných úspor, bohužel na další kola již nemají. Aby byla léčba úspěšná, je třeba ji opakovat. Nadační fond REGI Base I. domluvil vyšetření u rehabilitačních specialistů, plk. Kubica bude také zapojen do nového speciálního ambulantního kranioprogramu s využitím nejmodernější robotiky.

Nstržm. Alexandr Matoušek

HZS Plzeň

Tohle je malý Saša, syn profesionálního hasiče, nadstrážmistra Alexandra Matouška z HZS Plzeň.
Nedávno jsme vám popisovali jeho boj s epilepsií, kterou trpí pravděpodobně už od narození. Nyní má za sebou intenzivní rehabilitaci v Neurorehabilitační klinice AXON. Docházel sem každý všední den na tříhodinové cvičení. Kromě klasické rehabilitace i na logopedii a snoezelen, tedy terapii, která aktivuje smysly ve speciálně vybavené místnosti.

To, co by bylo ještě před časem, nemožné si jen představit, Saša zvládá. Pozdraví rukou a díky mírnému zpevnění středu těla jde občas sám do sedu a udrží se v něm.

Důležité je teď ale nepřestávat a pokračovat v intenzivním cvičení i nadále.

Michaela Šrůtková

Členka zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Brno – Královo Pole
Před lety náhle, bez jakéhokoliv varování, došlo k selhání srdeční činnosti. Přes téměř okamžitě poskytnutou zdravotnickou pomoc došlo k prolongované resuscitaci. Od té doby se paní Šrůtková vyrovnává s následky hypoxie. Paní Šrůtková je také členkou Sboru dobrovolných hasičů v Brně-Králově Poli. Dokud její zdravotní stav umožňoval, byla i aktivní členkou (zásahové) Jednotky SDH MČ Brno-Královo Pole (JSDH). Kromě zásahové činnosti velmi aktivně pomáhala při práci s hasičskou mládeží. Byla provedena instalace zařízení HOMEBALANCE a zaučení rodiny pí. Šrůtkové na terapii a ovládání počítačového biofeedbackového systému Homebalance pro distanční terapii. Homebalance je interaktivní terapeutická pomůcka vyvinutá primárně pro rehabilitaci pacientů s poruchou stability stoje a chůze. Současné studie poukazují, že by se tato pomůcka dala použít i pro další indikace, např. pro terapii bolesti zad, ochablosti trupových svalů, terapii horních končetin po neurologickém inzultu a pro terapii nestability trupu vozíčkářů. U pí. Šrůtkové testujeme, zda dokážeme touto formou terapie nastimulovat trupové svaly, zlepšit koordinaci trupu a zlepšit nezávislou stabilitu sedu na vozíků, pro zlepšení bezpečnosti sedu. Potřebuje intenzivní rehabilitaci.

Npor. Ing. Radek Chmelař

V květnu 2012 nastoupil jako operační technik 112. Prošel úspěšně výběrovým řízením na pozici operačním důstojník, kterým je dodnes. Po dobu služby byl jmenován vedoucím směny. V srpnu 2019 utrpěl vážný úraz následkem pádu s poškozením míchy v oblasti hrudní páteře s prognózou paraplegie.

Vedoucí směny na krajském operačním středisku sídlícím v Kladně. K K hasičskému záchrannému sboru jsem nastoupil v květnu 2012 jako operační technik tísňové linky 112. Na tuto pozici jsem se dostal přes výběrové řízení, jehož součástí byla zkouška z anglického jazyka. Následně jsem absolvoval základní odbornou přípravu a kurz operačního řízení. Poté jsem díky praxi, samostudiu a odborné přípravě nabyl patřičných vědomostí a přihlásil se do výběrového řízení na pozici operační důstojník. V tomto výběrovém řízení jsem obstál a tuto funkci vykonávám dodnes. V průběhu výkonu této funkce jsem byl jmenován vedoucím směny. Moje práce je velice specifická. V podstatě řídíme všechny zásahy hasičů na území Středočeského kraje.

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili

separator

 

Podpořte nejen válečné veterány, ale i ty další, kteří za nás slouží, tedy těžce zraněné hasiče, záchranáře a policisty. Vlčí mák je celosvětovým symbolem válečných veteránů. Těch, co v boji položili život a již se nemohou bránit, i těch, kteří přežili, ale jejich zranění jim neumožňují návrat do plnohodnotného života.

Každý rok 11. listopadu, na Den válečných veteránů si tento symbol lidé po celém světě připínají na znamení úcty k těm, kteří za nás sloužili. Na ty, kteří potřebují naší pomoc nezapomínáme.

Jak můžu pomoci?

separator_wh

Číslo transparentního účtu:
č. ú. : 202011111 / 2010
Fio banka, a.s.

separator_wh

QR PLATBA

Vlčí mák – symbol nejen válečných veteránů

separator

Den válečných veteránů je věnován památce padlých a obětí válek. Slaví se celosvětově dne 11. 11. a jeho symbolem se stal květ vlčího máku. Tento symbol má svůj původ v básních ,,Na Flanderských polích“ z roku 1915, jejímž autorem je kanadský chirurg John McCrea, který během 1. světové války sloužil na západní frontě nedaleko belgického města Ypres a touto básní vyjádřil svůj žal nad zabitými spolubojovníky.

Projekt vlčímak.cz si tímto dnem připomíná i naše české válečné policejní, nebo hasičské veterány, kteří každodenně nasazovali svůj život za druhé. Naším přáním je zajistit možnost nákupu vlčího máku v průběhu celého roku, aby mohlo být kontinuálně zajištěno financování pomoci těm, kteří za nás sloužili, tak jak to vyžaduje jejich zdravotní stav, nebo mimořádné události v rodině.

Komu se pomohlo

separator

Díky prostředkům vybraným prostřednictvím tohoto projektu jsme v loňském roce zrealizovali třeba transplantaci kmenových buněk a následnou rehabilitaci pro válečné veterány nprap. Atilu Fabiána a prap. Zdeňka Čtvrtníčka. Terapii kmenovými buňkami podstoupil také těžce zraněný hasič nadstrážmistr Robert Gyömbér. Intenzivní rehabilitaci jsme zase zaplatili zraněnému záchranáři Zdeňku Mikulovi. Těžce postižené dceři válečného veterána kpt. Němce jsme zajistili bezbariérový přístup. Finance dosáhly i na speciální vozík a proplácení léků pro válečného veterána prap. Davida Píšu, který trpí roztroušenou sklerózou. Právní pomoc ve složité životní situaci jsme sehnali pro válečného veterána Radka Štefla. Hybridní přídavný pohon invalidního vozíku dostal hasič npor. Radek Chmelař. Ve výčtu bychom mohli pokračovat. Spousta dalších, menších či větších pomocí, putovala všem těm, kteří za nás sloužili. A nic z toho by nebylo možné, kdyby nebylo Vás, kteří přispíváte a pomáháte s námi.

DĚKUJEME

O nás

separator

Projekt organizuje nadační fond Regi Base I., který pomáhá od roku 2011 novodobým válečným veteránům, později rozšířil svoji pomoc i na vojáky, policisty, hasiče, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

info@vlcimak.cz

Nadační fond REGI Base I.

Nadační fond Regi Base I.

Tel. : +420 775 795 980

info@regibase.cz
Konviktská 291/24
110 00 Praha 1
Datum registrace: 31. 3. 2011
Vedené v nadačním rejstříku vedeném u městského soudu
v Praze v oddílu N, vložce číslo 839
IČ 024831123

mak

© 2020 Vlčí mák